Koagulimi

“HumaClot Junior”
Instrument koagulimi gjysem automatik me 1 kanal
Me 15 parametra
4posicione per inkubimin e mostrave
1 pozicione per inkubimin e reagenteve

Lexo më Shumë

Analizator Hematologjik

“Humacount 5D” – Autoanalizator hematologjik me 5 popullata
29 parametra hematologjik,
Ekran LCD me prekje me ngjyra
Memorie per 50000 teste
Me vetem 25 uL moster gjaku
Mundesi lidhjeje ne sistemin LIS
Teknologji lazer per ndarjen e formules ne 5 popullata

Lexo më Shumë

Analizator Hematologjik

“Humacount 80TS” – autoanalizator hematologjik me 3 popullata
22 parametra hematologjik
80 mostra/ore
Ekran LCD me prekje me ngjyra
Vetem 25 uL moster gjaku
Mundesi lidhjeje me sistemin LIS
Me teknologji te avancuar kundra bllokimit nga koagulat

Lexo më Shumë

Analizator Hematologjik

Humacount 30 TS – Autoanalizator hematologjik me 3 popullata
22 parametra hematologjik
30 mostra/ore
Ekran LCD me prekje me ngjyra
Vetem 26uL moster gjaku
Mundesi lidhjeje me sistemin LIS
Me hollim te brendshem
Me teknologji te avancuar kundra bllokimit nga koagulat

Lexo më Shumë

Koagulimi

“HumaClot Duo Plus”
Instrument koagulimi gjysem automatik me 2 kanale
Me 15 parametra
Matje e njekohesishme e 2 mostrave
18 posicione per inkubimin e mostrave
4 pozicione per inkubimin e reagenteve (1 me perzjeres)
Printer i brendshem

Lexo më Shumë