Shërbime

Krijon LTD.Shërbime
Kompania më e mirë në tregun shiptar

ÇFARË OFRON KRIJON?

Mirëmbajtja, riparimi dhe operimi (MRO) përfshin mirëmbajtjen, riparimin dhe zëvendësimin e pajisjeve. Kalibrimi në teknologjinë e matjes dhe metrologjinë është krahasimi i vlerave të matjes të dorëzuara. Akreditim është procedura në bazë të së cilës një organizem i autorizuar, vlerëson kompetencën.

SHKARKO BROSHUREN
MËSO MË SHUMË RRETH KRIJON

SHËRBIMET QË OFROJMË

SHËRBIM DHE MIRËMBAJTJE

Mirëmbajtja, riparimi dhe operimi (MRO) përfshin mirëmbajtjen, riparimin dhe zëvendësimin e pajisjeve, pajisjeve, makinerisë, infrastrukturës së ndërtimit dhe shërbimeve mbështetëse në instalimet industriale, tregtare, qeveritare dhe rezidenciale. [1] [2] Me kalimin e kohës, kjo ka ardhur që shpesh të përfshijë mirëmbajtjen e planifikuar dhe parandaluese si praktika me kosto efektive. Inspektimet e planifikuara kanë ardhur gjithashtu nën kompetencat e MRO-së. Kohët e fundit është duke u përdorur ‘mirëmbajtja parashikuese’, e cila përdor të dhënat e sensor për të monitoruar një sistem, pastaj vazhdimisht e vlerëson atë kundrejt tendencave historike për të parashikuar dështimin para se të ndodhë.

SHËRBIM KALIBRIMI

Kalibrimi në teknologjinë e matjes dhe metrologjinë është krahasimi i vlerave të matjes të dorëzuara nga një pajisje në provë me ato të një standardi kalibrimi me saktësi të njohur. Një standard i tillë mund të jetë një tjetër pajisje matëse e saktësisë së njohur, një pajisje që gjeneron sasinë që duhet të matet si një tension ose një artefakt fizik, si një sundimtar metërsh. Rezultati i krahasimit mund të rezultojë në mungesë të gabimit të dukshëm në pajisjen nën provë, gabim i dukshëm që vihet re, por nuk bëhet rregullim, ose një rregullim i bërë për të korrigjuar gabimin në një nivel të pranueshëm. Duke folur rigorozisht, termi kalibrim nënkupton vetëm aktin e krahasimit, dhe nuk përfshin ndonjë rregullim të mëvonshëm.

KONSULENCË PËR AKREDITIM

Akreditim është procedura në bazë të së cilës një organizem i autorizuar, vlerëson kompetencën e një organizmi të vlerësimit të konformitetit për të kryer detyra specifike të tilla si testim, kalibrim, certifikim dhe inspektim. Kompetenca ështe celësi për të siguruar transaparencën, besushmërinë dhe efikasitetin e shërbimeve që ofrojnë Organizmat Vlerësimit të Konformitetit të Akredituara . Laboratorë testues dhe Kalibrues : ISO/IEC 17025 : 2005 “ Kërkesa të përgjithshme për kompetencën e Laboratorëve testues dhe Kalibrues” Përfitimet nga Akreditimi Kompetencë, Pavarsi, Njohje Ndërkombëtare, Rritje e Profesionalizmit Garant i kompetencës tuaj te klientët Rrisin mundësinë për përmirsime Siguron Pavarsinë.

FUSHA DHE APLIKIME

Bioteknologji

Bioteknologji

Kërkim Shkencor

Kërkim Shkencor

Industri

Industri

Mjedis

Mjedis

Mjekësi

Mjekësi

Ushqim

Ushqim

jeni duke kërkuar një produkt?

#striped-custom-690073573 {background-color: #08152a!important;}#striped-custom-690073573 span {color: #ffffff!important;}#striped-custom-690073573:hover {background-color: #ffffff!important;}#striped-custom-690073573 span:hover {color: #08152a!important;}
SHIKO PRODUKTET