Spektrometri e Fluoreshences X-Ray

Fluoreshenca e rrezeve X është emetimi i rrezeve X karakteristike sekondare (fluoreshente) nga një material që është eksituar duke e bombarduar me rreze X ose gama me energji të lartë. Fenomeni përdoret gjerësisht për analizimin e elementëve kimikë, veçanërisht në investigimin e metaleve, xhamit, qeramikave dhe materialeve të ndërtimit, si dhe për kërkime në gjeokimi, kriminalistikë, arkeologji dhe objekte arti si piktura dhe murale.

Lexo më Shumë