Inkubator

Inkubatori është një pajisje që përdoret për të kultivuar dhe mbajtur kultura mikrobiologjike ose kultura qelizore. Inkubatori ruan temperaturë optimale, lagështi dhe kushte të tjera të tilla si dioksidin e karbonit (CO2) dhe përmbajtjen e oksigjenit atmosferik. Inkubatorët janë të rëndësishëm për shumë punë eksperimentale në biologjinë qelizore, mikrobiologjinë dhe biologjinë molekulare si dhe përdoren për kultivimin e qelizave bakteriale dhe eukariote.

Lexo më Shumë

Mikroskop

Mikroskopi është një instrument që përdoret për të parë objekte që janë shumë të vogla për t’u parë nga syri. Mikroskopia është shkenca e hetimit të objekteve dhe strukturave të vogla duke përdorur një instrument të tillë. Mikroskopik do të thotë i padukshëm për syrin nëse nuk ndihmohet nga një mikroskop. Ekzistojnë shumë lloje mikroskopash dhe mund të grupohen në mënyra të ndryshme. Mikroskopi më i zakonshëm është mikroskopi optik, i cili përdor dritën për të kaluar nëpër një mostër për të prodhuar një imazh. Llojet e tjerë të mikroskopëve janë mikroskopi i fluorescencës, mikroskopi i elektronik etj.

Lexo më Shumë

Frigorifere & Ngrires

Një frigorifer është një paisje e zakonshme në industrinë ushqimore. Ai përbëhet nga një ndarje me izolim termik dhe një pompë ngrohëse (mekanike, elektronike ose kimike) që transferon nxehtësinë nga brendësia e frigoriferit në mjedisin e saj të jashtëm, në mënyrë që brendësia e frigoriferit të ftohet në një temperaturë nën temperaturën e ambientit të dhomës. Temperatura e ulët ul sasinë e riprodhimit të baktereve, kështu që frigoriferi redukton shkallën e prishjes. Frigoriferi mban një temperaturë pak gradë mbi pikën e ngrirjes së ujit. Gama optimale e temperaturës për magazinimin e produkteve që prishen është 3 – 5 °C (37 deri në 41 ° F). Një pajisje e ngjashme që mban një temperaturë nën pikën e ngrirjes së ujit quhet ngrirës.

Lexo më Shumë

Kapa Biologjike

Eshtë një kabinet i përshtatshëm që parandalon ndotjen e mostrave biologjike ose materialeve të ndjeshme ndaj grimcave. Ajri nxirret përmes një filtri HEPA dhe shkarkohet në një rrjedhje shumë të qetë, laminare drejt përdoruesit. Kapa përbëhet zakonisht prej çeliku inoks pa boshllëqe ose nyje ku mund të mblidhen sporet.

Lexo më Shumë

Distilator

Distilatori është një aparat që përdoret për të distiluar përzierjet e lëngëta duke i ngrohur, valuar dhe pastaj për ti kondensuar në avuj. Distilatori përdor të njëjtat koncepte si një aparat bazë distilimi, por në një shkallë shumë më të madhe. Distilatorët janë përdorur për të prodhuar ujë për injeksion për përdorim farmaceutik, përgjithësisht për të ndarë dhe pastruar kimikate të ndryshme dhe për të prodhuar pije të distiluara që përmbajnë etanol.

Lexo më Shumë

Autoklava

Autoklava është një dhomë presioni e përdorur për të kryer procese industriale që kërkojnë temperaturë të lartë dhe presion të ndryshëm nga presioni i ajrit të ambientit. Autoklavat përdoren në aplikimet mjekësore për të kryer sterilizim dhe në industrinë kimike për të kuruar veshjet, vulkanizimin e gomave dhe për sintezën hidrotermale. Shumë autoklava përdoren për të sterilizuar pajisjet dhe mjetet duke i nënshtruar ato me avull të ngopur me presion të lartë dhe temperature 121 °C (249 °F) për rreth 15-20 minuta në varësi të madhësisë dhe shkallës së ndotjes.

Lexo më Shumë

Koagulimi

HumaClot Junior
Instrument koagulimi gjysëm automatik me 1 kanal
Me 15 parametra
4 pozicione për inkubimin e mostrave
1 pozicion për inkubimin e reagentëve

Lexo më Shumë

Fotometer

Humalyzer Primus
Tastierë me 20 butona, Ekran i madh LCD 260×64 piksel, 7 pozicione, me 5 gjatësi vale të instaluara 340, 405, 500, 546 nm, 620 nm, mundësi shtimi për 2 të tjera
Diapazoni fotometrik 0 – 2.5 OD. Me 60 metoda të programueshme
Memorie për ruajtjen e mbi 2000 rezultateve
Me printer të brendshëm

Lexo më Shumë

Fotometer

Humalyzer 4000
Ekran i madh me ngjyra dhe me prekje 800 x480 piksel
7 gjatësi vale të instaluara dhe 1 opsionale, Lineariteti 2.5 OD
Diapazoni fotometrik 340-750 nm
Me 144 metoda
Memoria për më shumë se 10000 rezultate
Inkubator me 10 pozicione rrethore dhe 2 katrore
Statistika për kontrollin e cilësisë QC, Levey-Jennings

Lexo më Shumë

Autoanalizator

Humastar 100
Kapaciteti: 100 teste/orë
Mënyra e matjeve: teste kimike dhe turbidimetrike
Me 60 pozicione për mostrat,
Me 30 pozicione për reagentët (20ml, 50ml, adaptor për tuba dhe gota) me sistem për ftohje të reagentëve
Sistem pastrimi me 8-faza për kyvetat
Diapazoni spektral: 340 -900nm, me 9 pozicione për vendosje filtrash
Me numër të palimituar profilesh të programueshëm
Mundësi ngarkimi të vazhdueshëm të mostrave dhe reagentëve
Mënyra e analizimi: Mbarimi (bikromatik), me mostër të bardhë, Mbarimi i diferencuar  me mostër të bardhë, Kohë fikse, Kinetik (barometrik)

Lexo më Shumë

Analizator Urine

Combilyzer 13
Principi i testimit, kolorimetri fotoelektrike
Për stripe urine me 13 parametra
Kapacitetit: 60 mostra/orë (mënyra standarte), 120 mostra/orë (mënyra e shpejtë)
Llogarit raportin albumin – kreatininë
Sinjalizon për rezultatet jashtë normave
Memorie për 1000 rezultate
Printer i brendshëm termik
Portë seriale për lidhje me një drejtim me LIS

Lexo më Shumë

ELISA

Humareader HS
Lexues Elisa me 1 pllakë
Mënyra e matjes: Enzyme Immunoassay Analyzers (EIA)
Algoritmet llogaritëse; ABS, një standard, pikë në pikë, kinetik

%ABS, regresion linear, regresion eksponencial

regeresion logaritmik, regresion energjie, piastër kubike, 4 PL
Numri i standarteve për test: deri në 8 standarte/5NC/5PC/5QC
Diapazoni spektral; 400 – 700 nm
Numri maksimal i filtrave të instaluara: 8
Ndërfaqja: ndërfaqe seriale RS-232C, 2 x ndërfaqe USB, 1x pozicion për kartë memorie SD
Kapaciteti i memories: 1000 pacient dhe 10000 mostra
Mundësi për tundje të pllakës

Lexo më Shumë

Analizator Hematologjik

Humacount 5D

Autoanalizator hematologjik
29 parametra, 5 pjesë të diferencuara të WBC
Ekran LCD me prekje me ngjyra 10.4 inch
Memorie për 50000 teste,
20 µL mostër gjaku/kapilarë gjaku
Mundësi lidhjeje në sistemin LIS.
Teknologji lazer 3D për diferencim

Lexo më Shumë

Analizator Hematologjik

Humacount 80 TS

Autoanalizator hematologjik
22 parametra hematologjik, me 3 pjesë të diferencuara të WBC
80 mostra/orë
Ekran LCD me prekje me ngjyra
25 µL mostër gjaku
Mundësi lidhjeje me sistemin LIS
Me hollim të brendshëm
Me teknologji të avancuar kundra bllokimit nga koaguluesit

Lexo më Shumë

Analizator Hematologjik

Humacount 30 TS

Autoanalizator hematologjik
22 parametra hematologjik, me 3 pjesë të diferencuara të WBC
30 mostra/orë
Ekran LCD me prekje me ngjyra 800 x 840 piksel
26 µL mostër gjaku
Me hollim të brendshëm
Me teknologji të avancuar kundra bllokimit nga koaguluesit

Lexo më Shumë

Koagulimi

HumaClot Duo Plus
Instrument koagulimi gjysëm automatik me 2 kanale
Me 15 parametra
Mat njëkosisht 2 mostra
18 posicione për inkubimin e mostrave
4 pozicione për inkubimin e reagentëve (1 me përzierës)
Printer i brendshëm

Lexo më Shumë