Pajisje Sigurie

Analiza BOD

Kërkesa e oksigjenit biokimik (BOD, e quajtur edhe kërkesa biologjike e oksigjenit) është sasia e oksigjenit të tretur (të kërkuar) nga organizmat biologjikë aerob për të prishur materialin organik të pranishëm në një mostër të caktuar të ujit në një temperaturë të caktuar gjatë një periudhe të caktuar kohe. Vlera BOD shprehet më së shpeshti në miligram të oksigjenit të konsumuar për litër të mostrës gjatë 5 ditëve të inkubacionit në 20 °C dhe shpesh përdoret si zëvendësues i shkallës së ndotjes organike të ujit. BOD mund të përdoret si një matës i efektivitetit të impianteve të trajtimit të ujërave të zeza.

Lexo më Shumë

Kapa Kimike

Është një kabinet pune ku kryhen eksperimete të ndryshme kimike. Ai është i pajisur me aspirator që minimizon ekspozimin ndaj avujve të rrezikshëm dhe toksik.

Lexo më Shumë

Kapa Biologjike

Eshtë një kabinet i përshtatshëm që parandalon ndotjen e mostrave biologjike ose materialeve të ndjeshme ndaj grimcave. Ajri nxirret përmes një filtri HEPA dhe shkarkohet në një rrjedhje shumë të qetë, laminare drejt përdoruesit. Kapa përbëhet zakonisht prej çeliku inoks pa boshllëqe ose nyje ku mund të mblidhen sporet.

Lexo më Shumë

Maska

Efektive, e besueshme dhe ekonomike. Mbron nga grimcat më të vogla të ngurta dhe të lëngshme të aerosolëve, në varësi se cila klasë e filtrit është përdorur. Filtri i përzgjedhur posaçërisht siguron efektshmëri të shkëlqyeshme dhe qëndrueshmëri më të madhe. Njësia me kosto-efektive gjithashtu vjen në një version të veçantë të heqjes së aromës që ofron lehtësim nga nivelet me përqendrimi të ulët të gazrave acid.

Lexo më Shumë

Respiratore

Seria e maskave të fytyrës siguron mbrojtje dhe rehati të pashembullt. Linja e butë e izolimit e bërë nga silikoni hipoalergjik siguron një përshtatje pa presion. Lentja e madhe, e korrigjuar optikisht siguron një pamje të qartë dhe të pandryshuar, ndërsa ngjyra gri-blu i jep maskës një pamje estetike. Respiratori është jashtëzakonisht i shpejtë dhe i thjeshtë per tu hequr pa tërhequr flokët. Dizenjimi i patentuar i jep një përshtatje të përsosur në fytyrë.

Lexo më Shumë

Detektore Gazi me Alarm

Detektorë të gazit ALTAIR janë në gjendje të matin nga 1 deri në 6 gazra njëkohësisht dhe tani janë të disponueshëm me sensor të integruar PID për zbulimin e komponimeve organike të avullueshme (VOC). Nxitur nga teknologjia e përparuar MSA XCell® Sensor, ALTAIR Gas Detector siguron kohë më të shpejtë të përgjigjes, stabilitet më të mirë, saktësi, jetëgjatësi më të gjatë dhe kursim të kostos gjatë jetës së instrumentit.

Lexo më Shumë