Spektroskopi Molekulare

Spektrometri Vizibel & Ultraviolet

Spektroskopia ultraviolet dhe e dukshme ose spektrofotometria e dukshme ultravjollcë (UV-Vis ose UV/Vis) i referohet spektroskopisë së absorbimit ose spektroskopisë reflektuese në zonën spektrale ultraviollcë të dukshme. Kjo do të thotë se përdor dritë në diapazonin e dukshëm dhe të afërt. Absorbimi ose reflektimi në diapazonin e dukshëm ndikon drejtpërdrejt në ngjyrën e perceptuar për kimikatet e përfshira. Në këtë rajon të spektrit elektromagnetik, atomet dhe molekulat i nënshtrohen tranzicionit elektronik. Spektroskopia UV/Vis përdoret në analizat rutinë në kiminë analitike për përcaktimin sasior të analitëve të ndryshëm, siç janë jonet e metaleve në tranzicion, komponimet organike shumë të konjuguara dhe makromolekulat biologjike. Analiza spektroskopike kryhet zakonisht në solucione, por gjithashtu mund të studiohen edhe per mostrat e ngurta dhe të gazta.

Lexo më Shumë

Spektroskopi FTIR

Spektrofotometria infra e kuqe me transformim Furier (FT-IR) është një teknikë qe përdoret për të siguruar një spektër infra të kuq absorbimi ose emetim për një lëng, gaz ose një mostër të ngurtë. Një spektrometër FTIR mbledh njëkohësisht të dhënat e rezolucionit me spektër të lartë mbi një varg me spektër të gjerë. Kjo sjell një avantazh të rëndësishëm mbi një spektrometër shpërndarës, i cili mat intensitetin në një interval të ngushtë dhe gjatësinë e valës në të njëjtën kohë. FTIR shfrytëzohet në gjeologji, kimi, materiale, dhe biologji në fusha kërkimore për përcaktimin e polimereve dhe komponimeve organike.

Lexo më Shumë