Analizator Fibrash

Krijon LTD.Te PergjithshmeAnalizator Fibrash

Analiza e fibrave është shumë e rëndësishme për të përcaktuar përmbajtjen e tyre për arsye ushqyese, ekonomike dhe ligjore. Fibra është e rëndësishme që të mbahet funksional dhe shëndetshëm aparati i tretjes, si dhe sasia e saj duhet të deklarohet në ambalazh si pjesë e tabelës ushqyese.