Analizator Hematologjik

Krijon LTD.HematologjiAnalizator Hematologjik

Humacount 30 TS

Autoanalizator hematologjik
22 parametra hematologjik, me 3 pjesë të diferencuara të WBC
30 mostra/orë
Ekran LCD me prekje me ngjyra 800 x 840 piksel
26 µL mostër gjaku
Me hollim të brendshëm
Me teknologji të avancuar kundra bllokimit nga koaguluesit