Analizator Hematologjik

Krijon LTD.HematologjiAnalizator Hematologjik

Humacount 5D

Autoanalizator hematologjik
29 parametra, 5 pjesë të diferencuara të WBC
Ekran LCD me prekje me ngjyra 10.4 inch
Memorie për 50000 teste,
20 µL mostër gjaku/kapilarë gjaku
Mundësi lidhjeje në sistemin LIS.
Teknologji lazer 3D për diferencim