Autoanalizator

Humastar 100
Kapaciteti: 100 teste/orë
Mënyra e matjeve: teste kimike dhe turbidimetrike
Me 60 pozicione për mostrat,
Me 30 pozicione për reagentët (20ml, 50ml, adaptor për tuba dhe gota) me sistem për ftohje të reagentëve
Sistem pastrimi me 8-faza për kyvetat
Diapazoni spektral: 340 -900nm, me 9 pozicione për vendosje filtrash
Me numër të palimituar profilesh të programueshëm
Mundësi ngarkimi të vazhdueshëm të mostrave dhe reagentëve
Mënyra e analizimi: Mbarimi (bikromatik), me mostër të bardhë, Mbarimi i diferencuar  me mostër të bardhë, Kohë fikse, Kinetik (barometrik)