Autoklava

Autoklava është një dhomë presioni e përdorur për të kryer procese industriale që kërkojnë temperaturë të lartë dhe presion të ndryshëm nga presioni i ajrit të ambientit. Autoklavat përdoren në aplikimet mjekësore për të kryer sterilizim dhe në industrinë kimike për të kuruar veshjet, vulkanizimin e gomave dhe për sintezën hidrotermale. Shumë autoklava përdoren për të sterilizuar pajisjet dhe mjetet duke i nënshtruar ato me avull të ngopur me presion të lartë dhe temperature 121 °C (249 °F) për rreth 15-20 minuta në varësi të madhësisë dhe shkallës së ndotjes.