Banjo Ultrasonike

Krijon LTD.IndustriBanjo Ultrasonike

Pastrimi ultrasonik është një proces që përdor ultratinguj (zakonisht 20-400 kHz) dhe një tretës të përshtatshëm pastrimi (ndonjëherë ujë të zakonshëm rubineti) për të pastruar pasije apo pjesëza që përdoren në laborator. Ultratingujt mund të përdoren vetëm me ujë, ose mund të përdoren edhe me një tretës të përshtatshëm.