Centrifuga

Centrifuga është një paisje që përdoret për ndarjen e suspensioneve super të holla. Centrifugimi është sedimentimi i pjesëzave nën presionin e forcës centrifugale. Centrifugimi përdoret në industri dhe laborator, për të ndarë dy substanca të përziera, por gjithashtu për të analizuar vetitë hidrodinamike të makromolekulave. Në një centrifugë laboratorike mostra hidhet në tuba, përshpejtimi radial shkakton që grimcat më të rënda të vendosen në fund të tubit, ndërsa substancat me densitet të ulët të ngrihen në sipërfaqe.