Ekstraktim Solventesh

Krijon LTD.Kerkim ShkencorEkstraktim Solventesh

Nxjerrja e tretësit, e njohur edhe si nxjerrje ose ndarje e lëngshme e lëngjeve, është një metodë për të ndarë një përbërje të bazuar në tretshmërinë e pjesëve të tij. Kjo bëhet duke përdorur dy lëngje që nuk përzihen, për shembull ujë dhe një tretës organik. Nxjerrja e tretësit përdoret në përpunimin e parfumeve, vajit vegjetal ose bionaftë. Ajo përdoret gjithashtu për të rikuperuar plutoniumit nga karburanti bërthamor të rrezatuar, një proces i cili zakonisht quhet ripërpunim bërthamor. Plutoni i rikuperuar pastaj mund të ri-përdoret si lëndë djegëse bërthamore. Në këtë proces një nga përbërësit e një përzierje shpërndahet në një lëng të veēantë dhe përbërësi tjetër është i ndarë si një mbetje me filtrim.