Fotometer

Humalyzer Primus
Tastierë me 20 butona, Ekran i madh LCD 260×64 piksel, 7 pozicione, me 5 gjatësi vale të instaluara 340, 405, 500, 546 nm, 620 nm, mundësi shtimi për 2 të tjera
Diapazoni fotometrik 0 – 2.5 OD. Me 60 metoda të programueshme
Memorie për ruajtjen e mbi 2000 rezultateve
Me printer të brendshëm