Kapa Biologjike

Eshtë një kabinet i përshtatshëm që parandalon ndotjen e mostrave biologjike ose materialeve të ndjeshme ndaj grimcave. Ajri nxirret përmes një filtri HEPA dhe shkarkohet në një rrjedhje shumë të qetë, laminare drejt përdoruesit. Kapa përbëhet zakonisht prej çeliku inoks pa boshllëqe ose nyje ku mund të mblidhen sporet.