Kapa Kimike

Është një kabinet pune ku kryhen eksperimete të ndryshme kimike. Ai është i pajisur me aspirator që minimizon ekspozimin ndaj avujve të rrezikshëm dhe toksik.