Luxmeter

Ndriçimi i përshtatshëm në vendin e punës u siguron punonjësve një ndriçim të mjaftueshmë për të qenë në gjendje të kryejnë më mirë punën e tyre. Ndihmon në parandalimin e gabimeve që mund të bëhen, lodhjes së parakohshme dhe ruajtjes së vigjilencës