Manometra & Transmetues Presioni

Krijon LTD.IndustriManometra & Transmetues Presioni

Matja e presionit është analizimi i një force të aplikuar nga një lëng (lëng ose gaz) në një sipërfaqe. Presioni zakonisht matet në njësitë e forcës për njësi të sipërfaqes. Janë zhvilluar shumë teknika për matjen e presionit dhe vakumit. Instrumentet e përdorura për matjen dhe shfaqjen e presionit në një njësi integrale quhen matës presioni ose matës vakum. Një manometër është një shembull i mirë pasi përdor një kolonë të lëngshme për të matur dhe për të treguar presion. Po kështu, matësi i përdorur gjerësisht i Bourdon është një pajisje mekanike e cila të mat dhe tregon, dhe ndoshta është lloji më i njohur i matësit presionit.