Mates Presioni Diferencial

Krijon LTD.IndustriMates Presioni Diferencial

Matja e rrjedhjes së gazit dhe presionit statik në sisteme është shumë e rëndësishme. Për shkak se diegja mund të funksionojë mirë vetëm në nivel presioni nga 18 deri në 25 mbar. Jashtë këtij niveli, mund të ndodhë formimi i flakës shpërthyese. Pasojat janë keqfunksionimi ose madje shkatërrimi i sistemit të ngrohjes. Për këtë arsye, është e vlefshme blerja e një instrumenti të besueshëm që mat diferencën e presionit.