Mates & Transmetues Niveli

Krijon LTD.Pajisje MateseMates & Transmetues Niveli

Sensorët e nivelit zbulojnë nivelin e lëngjeve dhe grimcat e fluidizuara, duke përfshirë përziereje semi-fluide, materialet e grimcuar dhe pluhurat që shfaqin një sipërfaqe të sipërme të lirë. Substancat që rrjedhin bëhen në thelb horizontale në kontejnerët e tyre (ose kufijtë e tjerë fizikë) për shkak të gravitetit ndërsa pjesa më e madhe e mbetjeve të ngurta grumbullohet në një kënd ose qëndrojnë në një kulm. Substanca që duhet të matet mund të jetë brenda një kontejeri ose mund të jetë në formën e saj natyrale (p.sh. një lumë ose një liqen). Matja e nivelit mund të jetë vlerë e vazhdueshme ose pikë. Sensorët e nivelit të vazhdueshëm matin nivelin brenda një diapazoni të caktuar dhe përcaktojnë sasinë e saktë të substancës në një vend të caktuar, ndërsa sensorët e nivelit të pikës tregojnë vetëm nëse substanca është mbi ose nën pikën e ndjeshmërisë. Në përgjithësi ky i fundit zbulon nivele që janë tepër të larta ose të ulëta.