Përzierës & Tundës

Krijon LTD.Te PergjithshmePërzierës & Tundës

Përzierësit dhe Tundësit e laboratorit janë instrumente që ndihmojnë për të formuar një përzierje homogjene me më shumë se një përbërës. Tundësit laboratorike bëjnë vetëm shkundjen e përzierjeve që vendosen mbi to.