Pompa Vakumi

Pompa e vakumit është një pajisje që largon molekulat e gazit nga një enë e mbyllur në mënyrë që më pas të krijohet një vakum i pjesshëm. Filtrimi në vakum është një nga aplikimet më të rëndësishme që përdoret për përgatitjen e mostrave në kimi, mikrobiologji, kontrollin e ujërave të ndotur dhe procese të tjera analitike.