Testues Vaji

Vaji që përdoret për skuqje ka një ndikim të drejtpërdrejtë në faktorë të ndryshëm. Vaji i përdorur i gatimit ka efekt negativ në aromën dhe tretshmërinë e ushqimve të skuqura shumë. Përcaktoni momentin e duhur për ndryshimin e vajit të gatimit me ndihmën e matjeve të sakta. Siguroni cilësinë e vajit të gatimit dhe shmangni ndryshimet shumë të shpeshta të cilësisë së vajit të gatimit.