Analiza COD

Në kiminë mjedisore, kërkesa e oksigjenit kimik (COD) është një masë treguese e sasisë së oksigjenit që mund të konsumohet nga reaksionet në një solucion. Shpesh shprehet në masën e oksigjenit të konsumuar mbi vëllimin e solucionit në mg/L. Një provë COD mund të përdoret për të përcaktuar sasinë e lëndëve organike në ujë. Aplikimi më i zakonshëm i COD është përcaktimi i sasisë së ndotësve të oksidueshëm që gjenden në ujërat sipërfaqësore (p.sh. liqenet dhe lumenjtë) ose ujërat e zeza. COD është i dobishëm në aspektin e cilësisë së ujit duke ofruar një njesim për të përcaktuar efektin e një rrjedhje që do të ketë në trupin marrës, ashtu siç është kërkesa e oksigjenit biokimik (BOD)