Koagulimi

HumaClot Junior
Instrument koagulimi gjysëm automatik me 1 kanal
Me 15 parametra
4 pozicione për inkubimin e mostrave
1 pozicion për inkubimin e reagentëve

Lexo më Shumë

Analizator Hematologjik

Humacount 5D

Autoanalizator hematologjik
29 parametra, 5 pjesë të diferencuara të WBC
Ekran LCD me prekje me ngjyra 10.4 inch
Memorie për 50000 teste,
20 µL mostër gjaku/kapilarë gjaku
Mundësi lidhjeje në sistemin LIS.
Teknologji lazer 3D për diferencim

Lexo më Shumë

Analizator Hematologjik

Humacount 80 TS

Autoanalizator hematologjik
22 parametra hematologjik, me 3 pjesë të diferencuara të WBC
80 mostra/orë
Ekran LCD me prekje me ngjyra
25 µL mostër gjaku
Mundësi lidhjeje me sistemin LIS
Me hollim të brendshëm
Me teknologji të avancuar kundra bllokimit nga koaguluesit

Lexo më Shumë

Analizator Hematologjik

Humacount 30 TS

Autoanalizator hematologjik
22 parametra hematologjik, me 3 pjesë të diferencuara të WBC
30 mostra/orë
Ekran LCD me prekje me ngjyra 800 x 840 piksel
26 µL mostër gjaku
Me hollim të brendshëm
Me teknologji të avancuar kundra bllokimit nga koaguluesit

Lexo më Shumë

Koagulimi

HumaClot Duo Plus
Instrument koagulimi gjysëm automatik me 2 kanale
Me 15 parametra
Mat njëkosisht 2 mostra
18 posicione për inkubimin e mostrave
4 pozicione për inkubimin e reagentëve (1 me përzierës)
Printer i brendshëm

Lexo më Shumë