Analizator Hematologjik

Krijon LTD.HematologjiAnalizator Hematologjik

Humacount 80 TS

Autoanalizator hematologjik
22 parametra hematologjik, me 3 pjesë të diferencuara të WBC
80 mostra/orë
Ekran LCD me prekje me ngjyra
25 µL mostër gjaku
Mundësi lidhjeje me sistemin LIS
Me hollim të brendshëm
Me teknologji të avancuar kundra bllokimit nga koaguluesit