Fotometer

Humalyzer Primus
Tastierë me 20 butona, Ekran i madh LCD 260×64 piksel, 7 pozicione, me 5 gjatësi vale të instaluara 340, 405, 500, 546 nm, 620 nm, mundësi shtimi për 2 të tjera
Diapazoni fotometrik 0 – 2.5 OD. Me 60 metoda të programueshme
Memorie për ruajtjen e mbi 2000 rezultateve
Me printer të brendshëm

Lexo më Shumë

Fotometer

Humalyzer 4000
Ekran i madh me ngjyra dhe me prekje 800 x480 piksel
7 gjatësi vale të instaluara dhe 1 opsionale, Lineariteti 2.5 OD
Diapazoni fotometrik 340-750 nm
Me 144 metoda
Memoria për më shumë se 10000 rezultate
Inkubator me 10 pozicione rrethore dhe 2 katrore
Statistika për kontrollin e cilësisë QC, Levey-Jennings

Lexo më Shumë

Autoanalizator

Humastar 100
Kapaciteti: 100 teste/orë
Mënyra e matjeve: teste kimike dhe turbidimetrike
Me 60 pozicione për mostrat,
Me 30 pozicione për reagentët (20ml, 50ml, adaptor për tuba dhe gota) me sistem për ftohje të reagentëve
Sistem pastrimi me 8-faza për kyvetat
Diapazoni spektral: 340 -900nm, me 9 pozicione për vendosje filtrash
Me numër të palimituar profilesh të programueshëm
Mundësi ngarkimi të vazhdueshëm të mostrave dhe reagentëve
Mënyra e analizimi: Mbarimi (bikromatik), me mostër të bardhë, Mbarimi i diferencuar  me mostër të bardhë, Kohë fikse, Kinetik (barometrik)

Lexo më Shumë

Analizator Urine

Combilyzer 13
Principi i testimit, kolorimetri fotoelektrike
Për stripe urine me 13 parametra
Kapacitetit: 60 mostra/orë (mënyra standarte), 120 mostra/orë (mënyra e shpejtë)
Llogarit raportin albumin – kreatininë
Sinjalizon për rezultatet jashtë normave
Memorie për 1000 rezultate
Printer i brendshëm termik
Portë seriale për lidhje me një drejtim me LIS

Lexo më Shumë

ELISA

Humareader HS
Lexues Elisa me 1 pllakë
Mënyra e matjes: Enzyme Immunoassay Analyzers (EIA)
Algoritmet llogaritëse; ABS, një standard, pikë në pikë, kinetik

%ABS, regresion linear, regresion eksponencial

regeresion logaritmik, regresion energjie, piastër kubike, 4 PL
Numri i standarteve për test: deri në 8 standarte/5NC/5PC/5QC
Diapazoni spektral; 400 – 700 nm
Numri maksimal i filtrave të instaluara: 8
Ndërfaqja: ndërfaqe seriale RS-232C, 2 x ndërfaqe USB, 1x pozicion për kartë memorie SD
Kapaciteti i memories: 1000 pacient dhe 10000 mostra
Mundësi për tundje të pllakës

Lexo më Shumë