Fotometer

Humalyzer 4000
Ekran i madh me ngjyra dhe me prekje 800 x480 piksel
7 gjatësi vale të instaluara dhe 1 opsionale, Lineariteti 2.5 OD
Diapazoni fotometrik 340-750 nm
Me 144 metoda
Memoria për më shumë se 10000 rezultate
Inkubator me 10 pozicione rrethore dhe 2 katrore
Statistika për kontrollin e cilësisë QC, Levey-Jennings