Banjomari

Banjoja e ujit është pajisje laboratorike që përdoret për të inkubuar mostrat në ujë në një temperaturë konstante gjatë një periudhe të gjatë kohore. Të gjitha banjot me ujë kanë një panel dixhital ose analog për të lejuar përdoruesit të vendosin një temperaturë të dëshiruar. Përdorimet përfshijnë ngrohjen e reagentëve, shkrirjen e substrateve ose inkubimin e kulturave qelizore. Gjithashtu përdoret për të bërë të mundur zhvillimin e reaksioneve të caktuara kimike në temperaturë të lartë.