Xhel elektroforeza

Krijon LTD.BioteknologjiXhel elektroforeza

Xhel elektroforeza është një metodë që përdoret për ndarjen dhe analizimin e makromolekulave (ADN, ARN, proteina) dhe fragmenteve të tyre, bazuar në madhësinë dhe ngarkesën e tyre. Ajo përdoret në kiminë klinike për të ndarë proteinat bazuar në ngarkesë dhe madhësi (IEF agaroza) dhe në biokimi dhe biologjinë molekulare për të ndarë një popullatë të përzier të fragmenteve të ADN-së dhe ARN-së sipas gjatësisë, për të vlerësuar madhësinë e fragmenteve të ADN-së dhe ARN-së ose për të ndarë proteinat bazuar në ngarkesën e tyre. Xhel Elektroforeza përdoret në mjekësinë ligjore, biologjinë molekulare, gjenetikë, mikrobiologji dhe biokimi. Rezultatet mund të analizohen në mënyrë sasiore duke e vizualizuar xhelin me dritë UV.