Furra Mufel

Furra mufël është një furrë në të cilën materiali i lëndës është i izoluar nga karburantet dhe të gjitha produktet e djegies, duke përfshirë gazrat dhe hirin fluturues. Një furrë mufël zakonisht përdoret për aplikime në temperaturë të larta të tilla siç është shkrirja e xhamit, krijimi i veshjeve smalt, qeramikës teknike ose bashkimit dhe brazingut. Ato përdoren gjithashtu në shumë mjedise kërkimore, për shembull nga kimistët për të përcaktuar se sa një e mostrës është e është jo e djegshme dhe e paqëndrueshme (përmbajtja e hirit).