Gaz Kromatografi

Krijon LTD.IndustriGaz Kromatografi

Gaz Kromatografia/Kromatografia e gaztë (GC) është një lloj i zakonshëm i kromatografisë që përdoret në kiminë analitike për ndarjen dhe analizimin e përbërësve që mund të avullohen pa dekompozim. Përdorimet tipike të GC përfshijnë testimin e pastërtisë së një substance të caktuar ose ndarjen e përbërësve të ndryshëm të një përzierje (gjithashtu mund të përcaktohen edhe sasitë relative të këtyre përbërësve). Në disa situata, GC mund të ndihmojë në identifikimin e një komponimi. GC mund të përdoret për të përgatitur komponimet e pastra nga një përzierje.