HPLC & UPLC

Kromatografi e lëngët me performancë të lartë (HPLC), është një teknikë në kiminë analitike që përdoret për të ndarë, identifikuar dhe përcaktuar sasinë e çdo përbërësi në një përzierje. Ajo pompon për të kaluar një tretës të lëngët nën presion që përmban mostrën e përzier përmes një kolone të mbushur me një material adsorbues të ngurtë. Çdo komponent në mostër ndërvepron paksa ndryshe me materialin adsorbues, duke shkaktuar shpejtësi të ndryshme të rrjedhjes për komponentët e ndryshëm dhe duke çuar në ndarjen e komponentëve pasi ato të rrjedhin nga kolona. HPLC përdoret në prodhim (p.sh. gjatë procesit të prodhimit të produkteve farmaceutike dhe biologjike), ekspertizë ligjore (p.sh. zbulimi i barnave në urinë), kërkime (p.sh. ndarja e përbërësve të një mostre biologjike komplekse ose të kimikateve sintetike të ngjashme nga njëri-tjetri) dhe mjekësore (p.sh. zbulimi i niveleve të vitaminës D në serumin e gjakut).