Kolorimeter

Kolorimetri është një pajisje e përdorur në kolorimetri. Në fushat shkencore fjala përgjithësisht i referohet pajisjes që mat absorbimin e gjatësisë së valëve të veçanta të dritës me një solucion specifik. Kjo pajisje përdoret zakonisht për të përcaktuar përqendrimin e një të treturi të njohur në një solucion të caktuar nga zbatimi i ligjit Beer-Lambert, i cili thotë se përqendrimi i një të treturi është proporcional me absorbimin.