Mates i nivelit te Zhurmes

Krijon LTD.IndustriMates i nivelit te Zhurmes

Matësi i nivelit të zhurmave përdoret për matjet akustike. Zakonisht është një instrument që mbahet në dorë. Pothuajse të gjithë kanë hasur zhurma të cilat lehtësisht ju pengojnë të punoni dhe të përqendroheni në diçka. Nëse niveli i zhurmës është i lartë në punë, efikasiteti i stafit zvogëlohet pavarësisht nëse ndotja akustike shkaktohet nga pajisjet ose kolegët.