Mates i Oksigjenit te Tretur

Krijon LTD.Pajisje MateseMates i Oksigjenit te Tretur

Matësi i oksigjenit të tretur (DO-metër) mat sasinë e oksigjenit në ujë dhe përcakton cilësinë e ujin pavarësisht aplikimi përfshi, ujërat e zeza, akuariumet dhe rezervatet e peshkimit. Mund të matet me një sensor optik oksigjeni në mjedise të lëngëta, zakonisht me ujë. Njësia standarde e ngopjes së oksigjenit është përqindja (%).