Mates Konduktiviteti

Krijon LTD.Pajisje MateseMates Konduktiviteti

Konduktometri, njehsor i përçueshmërisë elektrike (EC-meter) mat përçueshmërinë elektrike në solucione. Ai gjen përdorime të shumta si në akuakulturë dhe sistemet e ujërave të ëmbla për të monitoruar sasinë e ushqyesve, kripërave ose papastërtitë e ujit.