Mates & Transmetues Temperature

Krijon LTD.IndustriMates & Transmetues Temperature

Matja e temperaturës, e njohur edhe si termometria, përshkruan procesin e matjes së një temperature aktuale lokale për vlerësim të menjëhershëm ose të mëvonshëm. Pajisjet e rëndësishme për matjen e temperaturës përfshijnë: Termoçiftet, Termistorët, Dedektorët e reziztencës së temperaturës (DRT).