Plitka është një pajisje e vogël portative që përmban një, dy ose më shumë elemente për ngrohje elektrike. Plitka mund të përdoret si një pajisje e pavarur në eksperimetet laboratorike.