Polarimeter

Polarimetri është një instrument shkencor që përdoret për të matur këndin e rrotullimit të shkaktuar nga kalimi i dritës polarizuar përmes një substance optikisht aktive. Disa substanca kimike janë optikisht aktive, dhe drita e polarizuar (një drejtim) kur kalon në këto substanca do të rrotullohet ose në të majtë (kundër-orar) ose në të djathtë (orar). Shuma me të cilën rrotullohet drita njihet si këndi i rrotullimit. Këndi i rrotullimit njihet kryesisht si kënd i vëzhguar. Shumë kimikate shfaqin një rrotullim specifik si një veti unike (një veti intensive si indeksi i thyerjes ose gravitet specifik) që mund të përdoret për ta dalluar atë. Polarimetrat mund të identifikojnë mostra të panjohura në bazë të kësaj nëse ndryshore të tjera të tilla si përqendrimi dhe gjatësia e kyvetës së mostrës kontrollohen ose të paktën janë të njohura. Kjo është përdorur në industrinë kimike. Në të njëjtën mënyrë, nëse rrotullimi specifik i një mostre tashmë është i njohur, atëherë mund të llogaritet përqendrimi ose pastërtia e tij në një solucion.