Refraktometer

Refraktometri është një pajisje laboratorike ose portative që përdoret për matjen e indeksit të thyerjes (refraktometrisë) te mostrat ujore. Indeksi i thyerjes llogaritet nga ligji i Snell ndërsa për përzierjet, indeksi i thyerjes mund të llogaritet nga përbërja e materialit duke përdorur disa rregulla përzierëse si relacioni Gladstone-Dale dhe ekuacioni Lorentz-Lorenz. Refraktometri në industrinë ushqimore, bujqësore, kimike dhe prodhuese.