Spektroskopi FTIR

Krijon LTD.IndustriSpektroskopi FTIR

Spektrofotometria infra e kuqe me transformim Furier (FT-IR) është një teknikë qe përdoret për të siguruar një spektër infra të kuq absorbimi ose emetim për një lëng, gaz ose një mostër të ngurtë. Një spektrometër FTIR mbledh njëkohësisht të dhënat e rezolucionit me spektër të lartë mbi një varg me spektër të gjerë. Kjo sjell një avantazh të rëndësishëm mbi një spektrometër shpërndarës, i cili mat intensitetin në një interval të ngushtë dhe gjatësinë e valës në të njëjtën kohë. FTIR shfrytëzohet në gjeologji, kimi, materiale, dhe biologji në fusha kërkimore për përcaktimin e polimereve dhe komponimeve organike.