Termocikler

Ciklizatori termik (i njohur gjithashtu si një termocikler, makina PCR ose amplifikatori i ADN-së) është një aparat laboratorik i zakonshëm që përdoret për shumëfishimin e segmenteve të ADN-së nëpërmjet reaksionit të zinxhirit të polimerazës (PCR). Ciklizatorët termikë mund të përdoren gjithashtu në laboratorë për të lehtësuar reaksionet e tjera të ndjeshme ndaj temperaturës, duke përfshirë enzimën e restriksionit për tretje ose diagnostikimin e shpejtë. Pajisja ka një bllok termik me vrima ku mund të futen tubat që mbajnë përzierjen e reaksionit. Ciklizatori, pastaj ngre dhe ul temperaturën diskrete të bllokut me hapa të para-programuar.