Turbidimeter

Krijon LTD.MjedisTurbidimeter

Turbullira është errësimi ose mjegullimi i një lëngu të shkaktuar nga një numër i madh grimcash individuale që përgjithësisht janë të padukshme për syrin e lirë, të ngjashëm me tymin në ajër. Matja e turbullirës është një test kyç i cilësisë së ujit. Lëngjet mund të përmbajnë lëndë të ngurta pezull që përbëhen nga grimca me madhësi të ndryshme. Ndërsa materialet pezull që janë mjaft të mëdha dhe mjaft të rëndë për t’u vendosur shpejt në pjesën e poshtme të kontejnerit nëse mostrën e lëngshme e lëmë në stativ, grimcat shumë të vogla do të bien shumë ngadalë ose aspak nëse mostra rregullisht lëvizet ose grimcat janë koloidale. Këto grimca të vogla të ngurta i shkaktojnë lëngut turbullirë.